WMD iki temel araştırma geliştirme projesi ile ETGB Anadolu Teknopark’na kabul edilmiştir. Bu projeler endüstriyel ihtiyaçların temel taşları olacak şekilde planlanmış ve üretimi ülkemiz şartlarında gerçekleştirilmek üzere uzun süreli bir çalışma ile ortaya çıkartılmaktadır. Temel çalışmaları ve testleri tecrübeli uzman bir kadro tarafından bilimsel altyapıdan kopmadan titizlikle ve yeni nesil projelere ön ayak olacak geliştirilebilir nitelikte yapılmaktadır.

 

wisebox_yeni

“Yeni nesil endüstri devrimi”

WiseBox endüstrinin ihtiyacı olan AR-GE ihtiyaçlarının çoğunu içinde barındıran, uzun süreli bir çalışma ve tecrübe birikimi sonunda oluşturulmuş akıllı bir yönetim ve bilgi konsolu projesidir. Halihazırda var olan endüstriyel makine, araç ve yapıların çok düşük maliyet ve az bir zaman içerisinde yüksek teknolojik cihazlara çevrilmesini amaçlayan, konusunda uzman ve bu alandaki eksiklikleri bilen tecrübeli bir ekip tarafından tasarlanmıştır.

Endüstrinin her alanında kolaylıkla ve hızlıca entegrasyon sağlayabilme esnekliği, zamanın ve teknolojinin önemini anlamış kurumlarda AR-GE faaliyetlerinin çok daha güvenli, sonuç odaklı ve etkin yürütülmesini sağlayacaktır. Firmalardaki temel ortak problemlerin stabil ve başarısı kanıtlanmış bir projede toplanmasını hedefleyen WiseBox projesi; çözüm getireceği kurum ve projelerin maliyet, işçilik, kontrol, modernizasyon, bilgi akışı ve yönetim alanlarında kalitesi ile kârlılığını yüksek derecede arttırmayı hedefleyerek gerçekleştirilmiştir. Bu açıdan yeni endüstriyel devrimine yapı taşı olacağı ve bu alanda buhar makinesi kadar önemli katkı sağlaması amacıyla en son teknolojik sistematik ve gerekler göz önüne alınarak oluşturulmuştur.

 

scout_yeni

Scout uzak analog ölçüm, kontrol ve güvenli iletişim ihtiyaçları olan firmalara bu hizmetleri sağlamak amacıyla özelleşmiş bir donanımın tasarlanması ve işletim sisteminin amaca uygun yapılandırılmasıyla ortaya çıkartmayı hedeflediğimiz diğer araştırma projesidir. Sistemin içeriğinde hedef odaklı, gerçek zamanlı bir işletim sistemi ve buna bağlı genişleyebilir modüler bir donanım yapısı tasarlanmıştır. Bu doğrultuda endüstriyel ihtiyaçlar da göz önüne alınarak, ayrıntılı veri ölçüm, kayıt (log) ve güvenli iletişim yetenekleri gibi konularda ayrıntılı olarak optimum çözüm hedefi ile Scout yapısı planlanmıştır.

Bu sistem temelinde gerçek zamanlı, yüksek çözünürlüklü, güvenli veri aktarımı amaçlanmıştır. Verinin büyüklüğüne ve aktarım ağının kapasitesine göre gerektiğinde bilgiyi modern yöntemlerle sıkıştırıp gönderebilmektedir. Aktarım anlık yada geçmişe dair bilgi sorgulama şeklinde iki ayrı yöntemle gerçekleştirilmektedir. Uzakta bulunan sistemlere merkezden müdahale etme ve güncelleme gibi yetenekler eklenerek ihtiyacınız olabilecek güvenli ve güçlü bir yapı ortaya çıkartılmıştır.

Projenin ortaya çıkış fikri özellikle son zamanlarda enerji sektöründeki genişlemenin ve buna bağlı olarak verimin arttırılmasına dair ihtiyaçların sonucunda oluşmuştur. Burada açıklaması yapılan sistem enerji sektörü başta olmak üzere, uzaktaki birimlerden anlık ve güvenli bilgi aktarımı gerektiren endüstriyel yapıların geliştirilmesine olanak sağlama amacıyla tasarlanmıştır. Bu noktadan hareketle gerçekleştirilmek istenen proje için Ar-Ge çalışmaları tamamlanarak belirlenen temel hedefler ve ihtiyaçlar kapsamında testleri tamamlanmıştır.